„List św. Jakuba, Pierwszy, Drugi, Trzeci List św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”, Kelly Anderson, Daniel Keating

Wydawnictwo W drodze kontynuuje uznaną wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomową serię „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”. 16. tomem serii jest komentarz do Listu św. Jakuba, Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Listu św. Jana.

List św. Jakuba

Jakub, podobnie jak Jezus, uczył, że świętość jest nie tylko możliwością, lecz nakazem dla każdego chrześcijanina. List św. Jakuba, napisany przez pobożnego człowieka, który znał Jezusa Chrystusa, mówił z Nim i Go dotykał, i który podążał żmudną drogą do czekającej nas doskonałości, może służyć jako wspaniały przewodnik dla wszystkich, którzy pragną wieść głębsze życie z Jezusem – życie, w którym panuje miłość i pokój, pełne mądrości i miłosierdzia, życie, w którym świętość staje się możliwa.


czytamy w XVI tomie serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”.

Na pierwszy rzut oka tekst Listu św. Jakuba zawiera jedynie zbiór rad i zachęt dotyczących właściwego postępowania. W gruncie rzeczy jednak przesłanie tekstu św. Jakuba jest o wiele głębsze. Jakub twierdzi, że zmiana zachowania człowieka zaczyna się od przemiany serca. Ponieważ postawy wewnętrzne wpływają na zachowania zewnętrzne, stara się on zgłębić wnętrze człowieka, wyjaśniając, gdzie powstają złe skłonności, jak z nimi walczyć, jak podążać drogą do dojrzałości, jak stwierdzać, czy ktoś się posuwa do przodu, czy cofa, i ostatecznie, jak osiągnąć zbawienie.

Lektura tekstów Jakubowych pomaga zrozumieć życie chrześcijańskie i dostarcza mocnego wsparcia wszystkim, którzy utykają na drodze do doskonałości.

Pierwszy, Drugi, Trzeci List św. Jana

Celem Pierwszego Listu św. Jana jest oznajmienie w prosty sposób, jakie przymioty mają ci, którzy należą do Boga Ojca. Innymi słowy, św. Jan ukazuje w tym liście podstawowe kryteria pozwalające odróżnić tych, którzy prawdziwie należą do Boga, od tych, którzy do Niego nie należą.

Jan napisał ten list nie tylko w celu objaśnienia znamion prawdziwego chrześcijanina. Jego głównym celem było wprowadzenie czytelników w głębsze współuczestnictwo, czyli komunię z Bogiem (życie wieczne) i ze sobą nawzajem.

Drugi List św. Jana zajmuje się „prawdą”, która jest „w nas”, ale jest ona także czymś, w czym „chodzimy”. Według Jana „prawdą” jest sam Jezus Chrystus, prawda o Nim oraz prawdziwy sposób życia, do którego prowadzenia On nas wezwał. Autor zwraca także uwagę na przykazanie wzajemnej miłości oraz nakłania czytelników do chodzenia w miłości i zachowywania przykazań.

Na pierwszym planie Trzeciego Listu św. Jana znajdują się relacje, w szczególności między przełożonymi w pierwotnym Kościele. Czytając ten list, mamy wgląd w osobistą komunikację Jana w kwestii relacji i wyzwań w jednym z Kościołów lokalnych.

Redaktorem naukowym polskiego wydania tego tomu serii jest ks. prof. dr hab. Adam Kubiś.

Patronat nad książką objęli:

„Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, „Idziemy”, miesięcznik „W drodze”, „OREMUS”, dominikanie.pl, opoka.org.pl, liturgia.pl, Radio Nadzieja, Radio Doxa, Radio Emaus.

O autorach:

Kelly Anderson –profesor w katedrze Pisma Świętego seminarium św. Karola Boromeusza w Wynnewood w Pensylwanii. W latach 1997–2008 studiowała w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Papieskim Instytucie Biblijnym. Obroniła doktorat na Katolickim Uniwersytecie Ameryki.

Daniel Keating – dr teologii (Uniwersytet Oksfordzki). Jest członkiem St. Paul Center for Biblical Theology. Pracuje jako profesor teologii w Wyższym Seminarium Najświętszego Serca w Detroit w stanie Michigan. Jest autorem książek, m.in.: The Appropriation of Divine Life in Cyril of Alexandria; The Adventure of Discipleship, Deification and Grace; List św. Jakuba, Pierwszy, Drugi, Trzeci List św. Jana (seria „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”). Od ponad dwudziestu pięciu lat związany z duszpasterstwem akademickim, prowadzi wykłady dla studentów w Stanach Zjednoczonych i Europie. Mieszka w Ann Arbor w stanie Michigan, gdzie angażuje się w działalność Sług Słowa, świeckiego bractwa oddanego dziełu ewangelizacji i jedności chrześcijan. 

O serii:

Przystępna, praktyczna, rzetelna seria ”Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa. 

O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II. 
 
Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła. 
 
Więcej informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” na stronie: kkps.wdrodze.pl

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze