Hubert Piechocki o 3. tomie serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”

Hubert Piechocki o 3. tomie serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”

Hubert Piechocki wypowiedział się o książce Ewangelia według św. Łukasza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego:

Trudna Biblia 

Czytanie ze zrozumieniem to niełatwa sztuka. Uczymy się jej od dzieciństwa, od lat umiejętność ta sprawdzana jest podczas egzaminów zewnętrznych – egzaminu po szkole podstawowej czy matury. I nawet wiele lat ćwiczeń nie gwarantuje, że potrafimy zrozumieć czytany tekst. A co dopiero mamy powiedzieć, gdy jest to trudny, pełen drugich, trzecich i nawet czwartych sensów, tekst? A taki jest właśnie tekst biblijny. Biblia to trudny tekst – to trzeba sobie jasno powiedzieć. Dlatego, sięgając po Pismo Święte, warto też korzystać z komentarzy, które pomogą nam w lekturze. Większość z nas w tej materii jest żółtodziobami. Nie mamy wiedzy teologicznej, antropologicznej, archeologicznej czy filologicznej. Dlatego warto sięgnąć po komentarze, które napisali specjaliści, a które mogą pomóc nam w czytaniu – ale przede wszystkim – w zrozumieniu Pisma Świętego. 

Czytaj komentarze 

Warty zauważenia jest na pewno cykl komentarzy do Nowego Testamentu, który wydaje Wydawnictwo W Drodze. Właśnie ukazał się trzeci tom Katolickiego komentarza do Pisma Świętego, skupiony wokół Ewangelii wg św. Łukasza. Dwa poprzednie dotyczyły Ewangelii Mateuszowej i Markowej. Całość ma liczyć kilkanaście tomów – omówione mają zostać wszystkie księgo Nowego Testamentu. I to omówione bardzo dokładnie. Każdy tom to kilkaset stron bardzo szczegółowej analizy tekstu biblijnego. Księgi Nowego Testamentu omawiane są tam fragment po fragmencie. Kilka wersów, a po nich kilka stron bardzo szerokiego komentarza. Co ważne, jest to komentarz skupiający się na tym, jak dany fragment powinniśmy odnieść do swojego życia. Dla redaktorów nie są najważniejsze kwestie techniczne – ale właśnie te, które można zaaplikować w swojej codzienności. To kompleksowy komentarz i – co istotne – napisany jest z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego. Autorzy korzystali jednak również z interpretacji protestanckich i prawosławnych, co podkreśla nie tylko katolicki, ale i ekumeniczny charakter publikacji.

Pełna wersja tekstu dostępna jest na stronie: misyjne.pl

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze