Frank J. Sheed –  „Teologia dla początkujących”

Frank J. Sheed – „Teologia dla początkujących”

To jedna z najlepszych, bo najprościej napisanych książek teologicznych. Jest jak brama do bogatego ogrodu wiary chrześcijańskiej.

Teologia dla początkujących, Frank J. Sheed, wstęp Janusz Pyda OP, posłowie Michał Golubiewski OP

Seria: Apologetyka

Rzetelna analiza wprowadza wszystkich ciekawych zgłębienia głównych doktryn wiary w świat miłości połączonej z rozumem. Bo jak pisze autor „Miłość, aby była w pełni miłością, i to miłością niezniszczalną, musi wynikać z poznania”. Lektura pozwala zaspokoić potrzebę naszych dusz, a także otaczających nas ludzi. 

Teologia dla początkujących (Theology for beginners) to dobry pierwszy krok w jedynym słusznym kierunku. Książka składa się z dziewiętnastu rozdziałów, w których autor po kolei wprowadza czytelnika w zagadnienia m.in.: tajemnic Trójcy Świętej; początków, czyli etapów tworzenia życia na ziemi; natury człowieka oraz życia nadprzyrodzonego; skutków upadku pierwszych ludzi; obrazu i człowieczeństwa Odkupiciela i prawdy odkupienia. Sheed przybliża również postać Matki Bożej, wspomina o roli i sile sakramentów, łask, darów i cnót, a także istocie Eucharystii i mszy świętej oraz życiu wiecznym.

Pierwsze wydanie książki miało miejsce w 1957 roku, czyli na pięć lat przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II. Choć od tamtego czasu minęło tyle lat i nastąpiło sporo zmian, to jednak wiara pozostała ta sama – niezmienna w swej istocie, mająca ten sam „przedmiot” – otrzymane objawienie, Ewangelię Chrystusa, który jest „Ten sam wczoraj i dziś, i na wieki” (por. Hbr 13,18).

Ta książka wiele lat temu otworzyła mi oczy na piękno teologii rozumianej jako intelektualne wpatrywanie się w Boga dzięki Jego słowu, objawieniu i darowi rozumu. Sheed obiecał mi kiedyś na kartach tej właśnie, niewielkiej przecież książeczki, wielkie rzeczy – jeśli tylko zaufam, że nie ma bardziej fascynujących tematów niż natura Boga Jedynego, Trójca Święta, Bóg-człowiek czy działanie łaski w człowieku. Dziś, po ponad dwudziestu latach od momentu, gdy po raz pierwszy sięgnąłem po Teologię dla początkujących, mogę powiedzieć, że sama książka dała mi znacznie więcej, niż jej autor zapowiadał, a teologia okazała się przygodą jeszcze bardziej fascynującą, niż obiecywała książka. „Teologia dla początkujących” Franka J. Sheeda wprowadziła mnie do świata, który okazał się bezkresny i fascynujący, piękny i w swym pięknie niewyczerpany, tajemniczy i klarowny jednocześnie – świata teologii, czyli Boga poznawanego poprzez słowo i rozum.

– Janusz Pyda OP

Patronat nad książką objęli: „Gość Niedzielny”, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”, „Wszystko co Najważniejsze”, Radio Emaus, Radio Nadzieja, miesięcznik „W drodze”, Deon.pl, Opoka.pl, Wiara.pl, Dominikanie.pl, Aleteia.pl.

Recenzja

Czy wiara zakłada rezygnację z rozumu? Bynajmniej. Teologia katolicka jest jednym z najpiękniejszych konstruktów intelektualnych, jakie ludzkość kiedykolwiek wypracowała. Książka Sheeda jest doskonałym wprowadzeniem w ten niezwykły i fascynujący świat. Znającym chrześcijaństwo pomoże usystematyzować wiedzę teologiczną. Nieznających go wprowadzi przystępnie w najważniejsze prawdy wiary. Wszystkim zapewni wiele pokarmu dla intelektu i czystej przyjemności poznawania.

– powiedział br. Tomasz Mantyk OFMCap

I dodał:

Wielu wierzących katolików, których spotykam na co dzień, nie wie, w co tak naprawdę wierzy. Podobnie, wielu napotykanych niewierzących odrzuca wiarę katolicką, choć w gruncie rzeczy nie wie, czym ona jest. Warto starać się zrozumieć zarówno to, w co się wierzy, jak i to, co się odrzuca. Dlatego książka Sheeda jest obowiązkową pozycją dla każdego, kto nie chce być ignorantem w sprawach religii. 

Patronat nad książką objęli: „Gość Niedzielny”, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”, Radio Emaus, Radio Nadzieja, miesięcznik „W drodze”, „Wszystko co Najważniejsze”, Deon.pl, Wiara.pl, Dominikanie.pl, Aleteia.pl, Opoka.pl.

O autorze

Frank J. Sheed (1897–1982) urodził się w Australii. Jego ojciec był protestantem, a matka katoliczką. Zgodnie z wolą ojca wychowywano go w tradycji protestanckiej, lecz w wieku szesnastu lat postanowił przejść na katolicyzm. Był pisarzem, prawnikiem, mówcą i wydawcą. Napisał wiele książek poruszających różne aspekty teologii. Najwięcej energii poświęcił jednak racjonalnej obronie katolicyzmu. Najbardziej znaną książką Sheeda jest Teologia i zdrowy rozsądek oraz jej skrócona wersja Teologia dla początkujących. Wraz z żoną, pisarką Maisie Ward, założył w 1926 roku wydawnictwo Sheed & Ward. 

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze