„Dzieje Apostolskie. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”, William S. Kurz SJ

„Dzieje Apostolskie. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”, William S. Kurz SJ

Po komentarzach do czterech Ewangelii do rąk polskich czytelników trafia właśnie 5. tom serii, czyli „Dzieje Apostolskie. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”.

Dzieje Apostolskie spełniają w Nowym Testamencie niepowtarzalną rolę. Dlaczego? Ponieważ zostały napisane przez autora Ewangelii według św. Łukasza, jako jej dalszy ciąg, stanowią więc jej kontynuację. Dają obraz tego, jak uczniowie Jezusa Chrystusa kontynuowali Jego misję. Umiejscowienie Dziejów Apostolskich między ewangeliami, a listami św. Pawła, stanowi swoiste wprowadzenie do listów i naświetlaj ich kontekst. Zamysłem autora tej księgi jest świadczenie o Jezusie w Jerozolimie, Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi.

W 5. tomie serii Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego czytamy:


Dzieje Apostolskie ukazują Kościół napełniony misjonarskim dynamizmem. Duch w potężny sposób za pośrednictwem apostołów, diakonów, proroków i zwykłych wiernych, pociąga innych ludzi do Chrystusa (…). Łukasz przedstawia cechy charakteru, mające zasadnicze znaczenie dla uczestniczenia w misji Chrystusa: miłość do Boga i innych ludzi, pragnienie cierpienia dla Ewangelii, posłuszeństwo Duchowi Świętemu, odwagę, wierność, wytrwałość, śmiałość (…). Dzieje Apostolskie mogą zatem odnowić nasz sposób pojmowania powołania Kościoła do ewangelizacji, a także naszego powołania ewangelizacyjnego, jako pojedynczych osób wierzących w Chrystusa.


Patronat nad książką objęli: „Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, „Idziemy”, „Christianitas”, „Teologia Polityczna”, „OREMUS”, miesięcznik „W drodze”, dominikanie.pl, wiara.pl, Radio Nadzieja, Radio Emaus.

O autorze:
William S. Kurz SJ – dr teologii (Yale, 1976), przez ponad trzydzieści pięć lat związany z jezuicką uczelnią Marquette University w Milwaukee w stanie Wisconsin. Profesor Kurz SJ specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu, zwłaszcza Dziejów Apostolskich, św. Łukasza i pism św. Jana. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i wielu książek na ten temat, w tym Reading Luke-Acts: Dynamics of Biblical Narrative.

O serii:
Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa.

O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.

Więcej informacji o serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego znaleźć można na stronie: kkps.wdrodze.pl.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze

 • Droga do zbawienia Przygotuj się na Wielki Post

  Droga do zbawienia

  (5,00),    recenzja
  Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 16,79 PLN
  Wyczyść
 • Dwa grosze. O Bogu bliskim Końcówka nakładu
  Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 24,90 PLN
  Wyczyść
 • Ewangelia według św. Marka Bestseller
  Wyczyść
 • Ewangelia według św. Łukasza Bestseller
  Wyczyść
 • List do Rzymian Bestseller

  List do Rzymian

  (0,00),    recenzji
  Wyczyść