Ronald K. Tacelli SJ

Zenon Kałuża

(ur. w 1936 r. – zm. 5 czerwca 2023 r.) – profesor, wybitny polski mediewista, emerytowany kierownik ds. badań w CNRS (Centrum Narodowe Badań Naukowych) w Paryżu, były redaktor naczelny „Przeglądu Tomistycznego”.

Na stałe mieszkał we Francji, gdzie do 2007 roku był dyrektorem badań w CNRS.

Dzięki jego działaniom „Przegląd Tomistyczny”, najpoważniejsze czasopismo naukowe polskich dominikanów, znalazło się w gronie czasopism najwyżej punktowanych przez Komitet Badań Naukowych.

W 2015 roku prof. Zenon Kałuża otrzymał dwa ważne wyróżnienia akademickie.

Pierwsze z nich to doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Babeş’a i Bolyai’a w Cluj (Rumunia). Uczelnię otwarto w 1871 roku, a jej historia sięga kolegium jezuickiego, założonego w roku 1581 z fundacji Stefana Batorego, księcia Siedmiogrodu i króla Polski. Pierwszym rektorem kolegium był Polak, ksiądz Jakub Wujek SJ, słynny tłumacz Biblii na język polski. Pamięć o nim, podobnie jak i o królewskim fundatorze uczelni, jest w Cluj wciąż żywa.

30 kwietnia 2015 r., tym razem w Pradze, prof. Kałuża otrzymał od Czeskiej Akademii Nauk honorowy medal im. Františka Palacký’ego. Medal ten, ustanowiony na cześć wielkiego XIX-wiecznego czeskiego historyka i polityka, jest przyznawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych. Choć w swoich pracach prof. Kałuża wielokrotnie zajmował się historią uniwersytetu praskiego w średniowieczu oraz poglądami czeskich filozofów i teologów tej epoki, to – jak podkreślano – medal honorowy został mu przyznany za całokształt jego prac badawczych.

Autor licznych książek oraz prac badawczych. Nakładem Instytutu Tomistycznego ukazała się praca Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka.