Ronald K. Tacelli SJ

Zenon Kałuża

profesor, wybitny polski mediewista, emerytowany kierownik ds. badań w CNRS (Centrum Narodowe Badań Naukowych) w Paryżu, były redaktor naczelny „Przeglądu Tomistycznego”. Na stałe mieszka we Francji.

Dzięki jego działaniom najpoważniejsze czasopismo naukowe polskich dominikanów znalazło się w gronie czasopism najwyżej punktowanych przez Komitet Badań Naukowych.

W 2015 roku otrzymał dwa ważne wyróżnienia akademickie.

Pierwsze z nich to doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Babeş’a i Bolyai’a w Cluj (Rumunia). Uczelnię otwarto w 1871 roku, a jej historia sięga kolegium jezuickiego, założonego w roku 1581 z fundacji Stefana Batorego, księcia Siedmiogrodu i króla Polski. Pierwszym rektorem kolegium był Polak, ksiądz Jakub Wujek SJ, słynny tłumacz Biblii na język polski. Pamięć o nim, podobnie jak i o królewskim fundatorze uczelni, jest w Cluj wciąż żywa.

30 kwietnia 2015 r., tym razem w Pradze, prof. Kałuża otrzymał od Czeskiej Akademii Nauk honorowy medal im. Františka Palacký’ego. Medal ten, ustanowiony na cześć wielkiego XIX-wiecznego czeskiego historyka i polityka, jest przyznawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych. Choć w swoich pracach prof. Kałuża wielokrotnie zajmował się historią uniwersytetu praskiego w średniowieczu oraz poglądami czeskich filozofów i teologów tej epoki, to – jak podkreślano – medal honorowy został mu przyznany za całokształt jego prac badawczych.

Autor licznych książek oraz prac badawczych. Nakładem Instytutu Tomistycznego ukazała się praca Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka.

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze