Wojciech Morawski OP
fot. Łukasz Róg OP

Wojciech Morawski OP

urodzony w 1954 r. – dominikanin, mgr filozofii PAT, lic. teologii Angelicum, jest penitencjarzem zwyczajnym Apostolskiego Kolegium Penitencjarzy w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie, gdzie też mieszka.

Życzenia imieninowe przyjmuje 23 kwietnia.