Wojciech Falarski

urodzony w 1958 r. – nauczyciel języka angielskiego, tłumacz współczesnej literatury irlandzkiej.

Mieszka w Toruniu.

Autor książki Podróże po Irlandii monastycznej (2006), która ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze.