Włodzimierz Neubart

nauczyciel języka polskiego, filolog i edytor. Zna kilka języków. Miłośnik teatru.