Tony Fahey

doktor socjologii, studiował w Irlandii i USA, wykładowca i pracownik Economic and Social Research w Dublinie, zajmuje się kwestiami rodziny, demografii i religii.