Stephan Ernst

urodzony 26 października 1956 r. we Frankfurcie nad Menem – niemiecki teolog rzymskokatolicki, studiował teologię, filozofię, pedagogikę i muzykologię, od 1999 roku jest profesorem teologii moralnej na Uniwersytecie w Würzburgu.