fot. archiwum redakcji

Stanisław Kozłowski

kieruje Katedrą Łąkarstwa na Akademii Rolniczej w Poznaniu, przewodzi Polskiemu Towarzystwu Łąkarskiemu.

Mieszka w Poznaniu.