Łąkowa Litania do Najświętszej Maryi Panny

Łąkowa Litania do Najświętszej Maryi Panny

Oferta specjalna -25%

Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan

0 opinie
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 52,90 PLN
Wyczyść

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Święty mocny i nieśmiertelny Boże,
któryś wybrał Miriam z Nazaretu za Matkę dla Syna — zmiłuj się nad nami

Święty Synu Człowieczy,
któryś Swoją Matkę dał nam w wieczne miłowanie — zmiłuj się nad nami
Święty Duchu unoszący się nad wodami bezładnej Ziemi
i w poszumie wiatru igrającego łąkami — zmiłuj się nad nami

Rodzicielko Boga,
gdy nasze serca nieskore
niech wielbią Cię łąki, niech wielbią Cię trawy litanii wersetami
a Ty przyczyń się za nami. (…)

II

wyczyńcu łąkowy najwcześniej kwitnący chwal Królową Ziem Polskich
rajgrasie wyniosły dumą połyskujący
mozgo trzcinę przypominająca
beckmannio od dawna zanikająca
kupkówko pospolita, tak niedawno ubóstwiana, a dziś nikomu nie chciana
stokłoso obiedkowata, przez Generała Chłapowskiego w Wielkopolskę wsiana
stokłoso bezostna barwą pylników w dzień zachwycająca
życico trwała trawo doskonała, tak szybko odrastająca
życico wielokwiatowa, wędrowniczko z Italii, tak wszechstronnie w gospodarstwach spożytkowana
życico lnowa przez Księdza Wujka za kąkol przebrana
kostrzewo łąkowa na banicję zmuszana
kostrzewo z życicą wiązana
kostrzewo trzcinowa szybko wodę tracąca
kostrzewo olbrzymia wśród mroku lasów połyskująca
kostrzewo czerwona antocyjanami od stóp zlana
kostrzewo owcza nie przez owce szukana
kostrzewo poleska, trawo wierna, przez taksonomów zapomniana
kłosówko wełnista znów pokarm przyjemny bydłu dająca
drżączko średnia łzami płacząca
zamokrzyco ryżowa trudno kwiatostan rodząca
grzebienico wzgardzona
konietlico ozłocona
wiechlino spłaszczona
wiechlino łąkowa trawo wiecznie trwająca
wiechlino gajowa miejsca zacienione wypełniająca
wiechlino szorstka, zwyczajna lecz pokładająca
wiechlino płodna dziś już rzadko rodząca
wiechlino roczna stopy pielgrzymów całująca
wiechlino cebulkowata żywo rodząca
wiechlino szlachetna przez Skalińską nobilitowana
wiechlino z Tatr Wysokich granitową nazwana
polska wiechlino z Miodoborów na Podolu spotykana
wiechlino styryjska w Polskę zapodziana
wiechlino spłaszczona promieniami słońca
tymotko Boehmera przypominająca
tymotko łąkowa, brzanką nazywana, przez konie faworyzowana
tymotko kolankowata na trawniki skazana
tymotko alpejska w turnie wysadzana
trzęślico modra, trawo niebiańska, na nowo pięknem odkrywana
mietlico biaława przez wszystkie zwierzęta smacznie zjadana
mietlico pospolita nie wszędzie spotykana
mietlico nieustannie klasyfikowana
izgrzyco przyziemna mądrej chrzestnej potrzebująca
kłosownico lasy zamieszkująca
kupkówko Aschersona borów liściastych ozdobo
wulpio stokłosowa czarnkowska niebogo
perzu zwyczajny na łące szanowany i antyperzem nie prześladowany
wszystkie paluszniki ciepłem lata rosnące
śmiałku pogięty kwaśne gleby porastający
śmiałku darniowy trudny do pokonania
seslerio skalna trawo na wysokościach zadumana
szczotlicho siwa przez piaski zasypywana
boimko dwurzędowa trawo niepospolita
wydmuchrzyco piaskowa w barwy nieboskłonu spowita
piaskownico zwyczajna piaski wydm nadmorskich wiążąca
trzcinniki wysmukłe przed erozją chroniące
śmiałko, trawo drobna, ludzkim okiem niedostrzegana
owsico w mchu skąpana
turówko z żubrem utożsamiana
tomko wonna w sianie zachęcająca do spania
strzęplico polską nazwana
strzęplico nadobna tak mało poznana
skolochloo zazdrosna o swoją urodę
włośnice wkradające się w łąki młode
manno jadalna przez lud Prusów jak zboże szanowana
manno wodna szuwary stanowiąca
manno litewska z Koroną związana
mannico wody morskie znosząca
trzcino na granicy wód i łąk straż trzymająca
perłówki w parkach i zaroślach urodą zachwycające
ostnice w ochronę już poddane, a urodą kuszące
koniczyno biała, dzięcielino rajska, w inwokację wieszcza wpisana
koniczyno pannońska koło Przemyśla spotykana
koniczyno czerwona miłością ku zwierzętom i człowiekowi pałająca
koniczyno drobnogłówkowa tu i ówdzie rosnąca
koniczyno Szwecję przypominająca
koniczyno krwioczerwona nieczęsto zasiewana
komonico w trudnych warunkach chowana
wilżyno cierniem ukoronowana
wszystkie miłosierne motylkowate azot przechwytujące
lucerny dumne od łąk stroniące
kozłku lekarski serca wzmacniający
firletko ręką bożą poszarpana
barszczu nad łąkami baldachy rozciągający
pełniku europejski nieliczne łąki znaczący
dzwonki dzwonkami dzwoniące
przywrotniki nad górskimi łąkami straż trzymające
trawy paszę dające
trawy chleby rodzące
trawy ziemię chroniące
trawy krajobraz tworzące
trawy ozdobą stojące
trawy przenikające drogi III tysiąclecia
trawy polskie
zioła cudowne

wszystkie rośliny łąkowe

Baranku Boży,
daj nam czysty umysł
zdolny dostrzegać w łąkach
misterium Stwórcy nad Stwórcami — zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży,
daj nam czyste serce
zdolne do chwalenia Panny nad Pannami — zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży,
daj nam czystego ducha
godnego chwalenia Rodzicielki Bożej,
a gdy ustaniemy
niech Ją chwalą
łąki nad łąkami i trawy nad trawami,
Ty zaś zmiłuj się, zmiłuj się nad nami. Amen.

Łąkowa Litania do Najświętszej Maryi Panny
Stanisław Kozłowski

kieruje Katedrą Łąkarstwa na Akademii Rolniczej w Poznaniu, przewodzi Polskiemu Towarzystwu Łąkarskiemu. Mieszka w Poznaniu....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze