Robert P. George

urodzony 10 lipca 1955 r. w Wirginii Zachodniej – amerykański profesor nauk prawnych na Princeton University, gdzie wykłada prawo konstytucyjne, prawa i wolności obywatelskie, filozofię prawa, doktor filozofii w Oksfordzie, doktor prawa w Harvardzie, sędzia Sądu Najwyższego, członek Komisji Praw Społecznych.