Robert F. Taft

(ur. 1932 r. w Providence, Rhode Island – zm. 2 listopada 2018 r. w Weston, Massachusetts) – Robert Francis Taft SJ, amerykański jezuita, archimandryta Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, ekspert i doradca Stolicy Apostolskiej w dziedzinie liturgii wschodnich, profesor Papieskiego Instytutu Wschodniego, autor wielu przełomowych prac z historii liturgii i ceniony autorytet naukowy. Profesor Instytutu Orientalnego w Rzymie, profesor wizytujący na Uniwersytecie Notre Dame, radca kilku dykasterii kościelnych Kongregacji Watykańskiej Kościołów Wschodnich, założyciel Societas Orientalium Liturgiarum.

Do nowicjatu zakonu jezuitów wstąpił w 1949 roku. Kształcił się najpierw w Weston College, a przez kolejne trzy lata w College Jesuit w Bagdadzie. W 1959 roku wrócił do Stanów Zjednoczonych i ukończył studia podyplomowe w języku rosyjskim na Uniwersytecie Fordham. Na kapłana wyświęcony został 7 czerwca 1963 roku. Rozwijając zainteresowanie wschodnimi tradycjami liturgicznymi podjął studia w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie.

W swojej pracy naukowej zajmował się przede wszystkim historią i teologią liturgii wschodnich, szczególnie tradycji bizantyjskiej. Miał w sobie także wielką wrażliwość i otwartość na poznawanie innych tradycji liturgicznych. Jego książki zachwycają nie tylko pięknem języka i stylu, ale także gruntowną i głęboką analizą poruszanego tematu.

Jego książka Ponad wschodem i zachodem. Problem rozumienia liturgii ukazała się w polskim tłumaczeniu nakładem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego i jest dostępna także w sklepie Wydawnictwa W drodze.