prof. Ewa Nowińska

urodzona 14 listopada 1948 r. – profesor doktor habilitowany nauk prawa, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie własności przemysłowej, konkurencji i reklamy, wieloletni dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Kieruje Katedrą Prawa Mediów i Reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej WZiKS Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczy w pracach legislacyjnych, opiniując projekty ustaw lub współpracując przy ich tworzeniu.

Prowadzi w Krakowie własną kancelarię prawną.