Pétronille Kayiba OP

dominikanka w Demokratycznej Republice Konga.