Paweł Adamik OP

urodzony w 1980 r. – dominikanin, duszpasterz młodzieży, katecheta, teolog, absolwent Kolegium Filozoficzno-Teologicznego w Krakowie i studiów podyplomowych Uniwersytetu Opolskiego o kierunku Psychoprofilaktyka Zaburzeń Psychicznych – Diagnoza i Terapia Psychologiczna, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach we Wrocławiu.

Studiuje psychologię na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, gdzie prowadzi badania pod opieką dr. Igora Pietkiewicza na temat modeli wyjaśniających księży egzorcystów dotyczących opętania. W Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS w Katowicach wspiera prace badawcze realizowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Zmiany zachowania i tożsamości u osób korzystających lub kierowanych na egzorcyzm.

Życzenia imieninowe przyjmuje 29 czerwca.