Patryk Zakrzewski OP

urodzony 28 lipca 1978 r. w Gdańsku – dominikanin, mgr teologii PAT, katecheta, duszpasterz, biegacz, mieszka na Wiktorówkach.

800-lecie Zakonu Kaznodziejskiego uczcił ze współbraćmi udziałem w 38. PZU Maratonie Warszawskim.

Życzenia imieninowe przyjmuje 17 marca.