Monika Augustyńska

żona i mama, która wciąż wierzy, że jej synowie odkryją piękno i mądrość Ewangelii i zechcą, każdy po swojemu, pójść za Chrystusem.