Michel Fédou SJ

urodzony w 1952 r. – jezuita, doktor teologii, filolog klasyczny, wykładowca w Centre Sèvres w Paryżu, doktorat napisał na temat Chrześcijaństwo i religie pogańskie w „Przeciw Celsusowi” Orygenesa.