Michał Skoczyński

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2017 r.), wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł naukowy uzyskał na podstawie pracy Dominikańskie klasztory kontraty mazowieckiej w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej (XIII-XVII w.), która nakładem Dominikańskiego Instytutu Historycznego i Wydawnictwa W drodze ukazała się dwa lata później jako Contrata Masoviae. Dominikanie na Mazowszu od XIII do XVI wieku.

Autor i współautor dwóch książek oraz kilkunastu artykułów naukowych. Stypendysta Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (2014 r.).

Swoje zainteresowania badawcze skupia na historii Kościoła (w szczególności wspólnot klasztornych) oraz ośrodków osadniczych na terenie Wielkopolski i Mazowsza w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej.

Uczestnik czterech projektów naukowych, odpowiedzialny za prowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych w kraju i za granicą, opracowanie zebranych materiałów archiwalnych, redagowanie haseł w bazie danych i badania starodruków.