Maria Matuszewska

psycholog, terapeuta, od ponad 40 lat zajmuje się osobami uzależnionymi, z prowadzonej przez nią wiele lat temu grupy terapeutycznej wyrosła w 1974 roku pierwsza w Polsce wspólnota Anonimowych Alkoholików „Eleusis” (obecnie działa ok. 2100 grup).

Choć jest już na emeryturze, nadal pomaga osobom uzależnionym. Mieszka w Poznaniu.