Marek Miławicki OP

dominikanin, teolog i historyk, wicedyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, zajmuje się nowożytną i współczesną historią Zakonu Dominikańskiego, mieszka we Wrocławiu.

Pracuje nad historią gospodarczą polskich dominikanów w okresie międzywojennym.

Redaktor m.in. Polscy dominikanie na misjach w Chinach w latach 1937-1953 (2008), Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu (2017). Autor Komunistyczny aparat represji wobec polskiej prowincji dominikanów. Seria: Kościół w okowach (2015).

Życzenia imieninowe przyjmuje 22 listopada.