fot. W drodze

Marcin Rybicki OCD

karmelita bosy, redaktor rocznika Wydawnictwa Karmelitów Bosych „Itinera spiritualia”.