Magda Dakowska-Kamińska

absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie i Wydziału Polonistyki UW, współtworzy Teatr Klamra należący do kręgu „teatru dla życia”, który brał udział m.in. w Święcie Aniołów oraz w przeglądzie Teatry w Podwórku organizowanych przez Galerię pod Sukniami.