fot. W drodze

Maciej Rusiecki OP

urodzony w 1963 r. – dominikanin, mgr matematyki UAM, mgr teologii PAT, były wikariusz Wikariatu Generalnego Rosji i Ukrainy, obecnie proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Jałcie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 30 stycznia.