Maciej Dybowski

urodzony w 1977 r. – absolwent prawa UAM, publikował w „Czasie Kultury”, współpracował z „Azymutem”, „W drodze”.