fot. archiwum redakcji

Krzysztof Podemski

urodzony w 1953 r. – socjolog, emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zajmuje się współczesnym społeczeństwem polskim, społeczeństwem obywatelskim i dyskursem publicznym.

Autor książek, między innymi: Socjologia podróży, Potencjalne poparcie społeczne dla organizacji ruchów skrajnych w Polsce, Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919–1939 (współautor M. Michalski).

Mieszka w Poznaniu.

W rozmowie z Dorotą Junge-Ruszczyk pt. Filozofia młotka. Czy radykałowie zmieniają świat? prof. Krzysztof Podemski mówi m.in.:

Radykałowie mogą niszczyć lub budować, działać racjonalnie lub emocjonalnie, z pożytkiem dla przyszłych pokoleń lub ze szkodą. Czasami z góry nie można tego przewidzieć, bo przecież za najbardziej wzniosłymi hasłami mogą się kryć zbrodnicze działania. Nie można powiedzieć, że radykalizm jest dobry albo zły sam w sobie. Są radykalizmy, których celem jest powiększenie dobrostanu ludzi, udoskonalenie demokracji, rozszerzenie praw człowieka, i są takie, które za nic mają te wartości. Wprost przeciwnie, chcą wyłączyć, wyrzucić pewną grupę ludzi na margines, pozbawić ich należnych im praw lub wręcz pozbawić ich życia. Zgrabnie określił to brytyjski ekonomista Guy Standing, przeciwstawiając radykalizm „polityki raju” radykalizmowi „polityki piekła”.