Katarzyna Najman

urodzona w 1975 r. w Warszawie – katechetka, doktor teologii KUL, mieszka w Lublinie.