fot. archiwum redakcji

Jan Krasicki

urodzony w 1954 r. – polski filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się filozofią polską, rosyjską i niemiecką XIX i XX wieku.

Autor książek: Eschatologia i mesjanizm. Studium światopoglądu Mariana Zdziechowskiego (Wrocław 1994), Przeciw nicości. Eseje (Kraków 2002), Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa (Wrocław 2003).