Jacek Zjawin

urodzony w 1978 r. – kapłan archidiecezji poznańskiej, doktor teologii, drugi gitarzysta w zespole Pinokio Brothers.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 roku.