Jacek Jelonek

urodzony w 1969 r. – absolwent Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, informatyk, psycholog.

26 kwietnia 2017 roku wyruszył z sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Otuszu w pieszą pielgrzymkę do Jerozolimy w intencji pokoju.

Autor książki Do Jerozolimy.