Inos Biffi

wytrawny znawca i wykładowca, emerytowany profesor, historii teologii średniowiecznej i teologii systematycznej, członek Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu i Papieskiej Akademii Teologicznej, prezes Instytutu Historii Teologii Średniowiecznej Mediolanu i dyrektor Instytutu Historii Teologii na Wydziale Teologii w Lugano.

Wydawca i redaktor serii: Biblioteka Kultury Średniowiecznej oraz Dziedzictwo Średniowiecza. Historia teologii od Boecjusza do Erazma z Roterdamu. Jest także autorem studiów o teologach XI, XII i XIII wieku. W swoich pracach wiele uwagi poświęca liturgii, zwłaszcza ambrozjańskiej, której reformę prowadził.

Współpracuje z czołowymi czasopismami teologicznymi, m.in. „La Scuola Cattolica”, „Teologia”, „Communio” i „Rivista Teologica di Lugano”.

Jego tytuł Bernard z Clairvaux i Tomasz z Akwinu ukazał się nakładem Wydawnictwa W drodze.