Henryk Mruk

urodzony w 1948 r. – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierownik Katedry Strategii Marketingowych tejże Uczelni, wykładowca Podstaw Marketingu, Strategii Marketingowych, Sztuki Negocjacji, autor około 500 publikacji, konsultant i współpracownik wielu firm.