Halina Olasińska

specjalista ginekologii i położnictwa, pracuje w szpitalu oraz prowadzi prywatną praktykę lekarską.