Guy Gilbert

urodzony 12 września 1935 r. w Rochefort-sur-Mer we Francji – francuski kapłan katolicki, wychowawca trudnej młodzieży i młodocianych przestępców.

Urodził się w rodzinie robotniczej jako jedno z piętnaściorga dzieci.

Ojciec Guy Gilbert kształcił się w seminarium w Algierii i służył w Algierze do 1970 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1965 roku w Algierii.

Autor kilkunastu książek m.in. Krzyk młodych.