Ewa Nowicka

prof. dr hab., kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW, wykładowca Instytutu Psychologii Stosunków Międzykulturowych SWPS.

Autorka licznych prac poświęconych problematyce swojskości i obcości. Zajmuje się zagadnieniami tożsamości etnicznej i kontaktu kultur.