Anna Jarmusiewicz

urodzona w 1947 r. – socjolog kultury, dziennikarka, pisarka, działaczka polityczna występująca w obronie praw człowieka.

Autorka wywiadów rzek: z Aleksandrem Rozenfeldem – Rozenfeld w trybach historii, z prof. Szewachem Weissem – Takie buty z cholewami, z Antonym Polonskym – Nieznane polsko-żydowskie dziedzictwo.

W latach 1972–1993 publikowała jako Anna Baniewicz. Mieszka w Warszawie.