fot. archiwum redakcji

Ewa Kusz

psycholog, seksuolog, terapeuta, wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (SPCh). Przewodnicząca Oddziału katowickiego SPCh (2012-2018).

Dwukrotnie uczestniczyła jako audytorka w Synodzie Biskupów (2008 i 2012). W latach 2004-2008 i 2011-2012 była przewodniczącą Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.

Od kilku lat zajmuje się tematyką wykorzystania seksualnego. W 2013 roku była Projekt Manager grupy polskiej w szkoleniu e-learningowym Centrum Ochrony Dziecki.

Pracuje w gabinecie psychologicznym w Katowicach. Jest biegłym sądowym sądu okręgowego w Gliwicach.

Strona Ewy Kusz. Aktywna na Twitterze.