David Kammler OP

urodzony w 1942 r. w Kolonii w Niemczech – dominikanin, katecheta, wychowawca młodzieży, asystent opiekuna braci studentów, przeor, socjusz prowincjała.

Do dominikanów wstąpił w 1962 roku, święcenia kapłańskie przyjął sześć lat później.

Przez wiele lat współpracował ze świeckimi dominikanami i uczestniczył w kongresach rodziny dominikańskiej, a w roku 2007 r. został generalnym promotorem laikatu dominikańskiego.

Mieszka w Rzymie.