Cezary Gawryś

urodzony 6 marca 1947 r. – polski dziennikarz i publicysta, były redaktor naczelny miesięcznika „Więź”.

Pracował jako wychowawca w zakładzie wychowawczym, jako sekretarz redakcji i reportażysta w tygodniku „Literatura”.

Wydał m.in. Ścieżki ocalenia, Ten Trzeci i dwa inne reportaże, a także książki zbiorowe: Męska rozmowa. Chrześcijanie a homoseksualizm, Między konfesjonałem a kozetką, Nie stracić wiary w Watykanie. Rozmowa ze Stefanem Frankiewiczem.

Mieszka w Warszawie.