Anna Maliszewska

urodzona w 1983 r. – doktor teologii dogmatycznej, pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się jej książka W stronę antropologii inkluzywnej. Głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo.

Zainteresowania badawcze: teologia niepełnosprawności, teologia feministyczna, mariologia.

Jest mężatką, ma troje dzieci.