Anna Jedna

nauczycielka, sakramentalna żona, matka trojga dzieci i liderka poznańskiego ogniska wspólnoty Sychar.

Jest autorką książki Sychar. Ile jest warta twoja obrączka? wydanej przez Wydawnictwo Fides. Fragmenty książki zostały wykorzystane w tekście Wciąż jestem jego żoną.