Andrzej Zybała

urodzony w 1966 r. – absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, polski politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, były dziennikarz („Wprost”, TVP), doktorant ISP PAN, zajmuje się zagadnieniami sfery publicznej.

Profesor w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), gdzie pracuje od 2015 roku. Od 2018 roku pełni funkcję kierownika Katedry Polityki Publicznej SGH.

Mieszka w Komorowie pod Warszawą.