Alena Marchwinski

urodzona w Polsce historyk sztuki. W 1969 roku zmuszona do emigracji.

Pracownik naukowy Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. Autorka licznych prac z dziedziny historii malarstwa europejskiego

Mieszka w Kopenhadze.