Aleksander Hauke-Ligowski OP

urodzony 24 września 1936 r. w Lublinie – dominikanin, od roku 1968 roku wielokrotnie odbywał podróże apostolskie na tereny ZSRR.

W latach 1994-1998 przebywał w Rosji i na Ukrainie, był rektorem Kolegium św. Tomasza w Kijowie. Mieszkał w Poznaniu, Szczecinie, od 2020 roku mieszka w klasztorze na Służewie.

Po ukończeniu studiów z archeologii na Uniwersytecie Wrocławskim w 1960 r. wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, a 5 lat później przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił wiele ważnych funkcji wśród polskich dominikanów – był m.in. dwukrotnie przeorem klasztoru w Poznaniu, pracownikiem Instytutu Tomistycznego na Służewie (1972-1980) i magistrem braci studentów.

Pod koniec lat 60-tych o. Aleksander OP rozpoczął regularne wyjazdy misyjne do Związku Radzieckiego. W 1991 r. zaangażował się w tworzenie dominikańskich struktur zakonnych na terenie Rosji i Ukrainy. W latach 1994-1998 mieszkał w Kijowie, gdzie m.in. organizował Wyższy Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu.

Ojciec Hauke-Ligowski OP wspierał też działalność opozycji demokratycznej w PRL. W 1977 roku przyłączył się do głodówki ówczesnych opozycjonistów w warszawskim kościele św. Marcina, prowadzonej w obronie uwięzionych przez władze komunistyczne członków Komitetu Obrony Robotników.

Życzenia imieninowe przyjmuje 3 maja.