Agnieszka Doda

urodzona w 1971 r. – polska psychoanalityk, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

15 lutego 2000 roku Agnieszka Doda obroniła pracę doktorską Filozoficzne narracje w kontekście teorii dyskursów Jacquesa Lacana, a 18 października 2016 r. habilitowała się na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy Pułapki przedstawienia. Filozofia przez pryzmat praktyk montażu pojęć.

Zainteresowania: filozofia kultury, zwłaszcza francuska filozofia współczesna, psychoanaliza Lacanowska, semiotyka, film, filozofia przedstawienia, współczesna mitologia, aksjologia, dydaktyka filozofii kultury.

Profesor Agnieszka Doda-Wyszyńska o sobie.