Adam Marasek

urodzony w 1947 r. – ratownik ochotnik w grupie tatrzańskiej GOPR od 1974 r.

W wieku 3 lat dostał od rodziców pierwsze, drewniane narty i od tego czasu zaczęła się jego narciarska przygoda, która trwa do dzisiaj.

W latach 1984-2009 Adam Marasek pracował jako ratownik zawodowy w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, a po reaktywacji w 1991 r. w TOPR. W latach 1994-2008 był zastępcą naczelnika TOPR.

Obecnie na emeryturze, w okresie zimowym dalej pracuje w TOPR. Mieszka w Zakopanem. Wciąż jest przewodnikiem górskim w Tatrach.