„Quodlibet [co się podoba]. Studia dominikańskie”, praca zbiorowa pod redakcją Dominika Jarczewskiego OP i Piotra Freya OP

W książce zebrano 10 rozpraw dominikanów związanych z krakowskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym. Wszyscy mieli całkowitą wolność w wyborze tematu i podejściu do niego. Postawiono jeden warunek: inspiracją dla tekstu miało być słowo.

Efekt przypomina symfonię, w której wielość wątków i wariacji jednoczy wspólny temat. I tak na przykład historycy, odtwarzając początki dominikanów w Polsce, odpowiadają na pytanie o krytykę tekstów źródłowych. Liturgista mierzy się z przekładem tekstów liturgicznych na języki narodowe. Psychiatra i moralista bada granicę między objawieniem a patologicznym słyszeniem głosów. Filozof formułuje normy etyki wypowiedzi i ostrzega przed inflacją sensu.

Quodlibet to po łacinie po prostu: co się podoba. W średniowieczu tym mianem określano akademickie otwarte dyskusje, które nie odbywały się na temat uprzednio przygotowany przez nauczyciela, ale zaproponowany w ich trakcie przez studentów. Tę samą nazwę nosi również późniejszy gatunek muzyczny, w którym w jednej formie muzycznej współdziałają tematy różnego pochodzenia. Podobnie zebrane w tym tomie rozprawy reprezentują nie tylko różne dyscypliny (historia, teologia, filozofia, nauki społeczne), ale też podejścia w ramach każdej z nich. A przez to wzajemnie się uzupełniają, tworząc wielowątkowe współbrzmienie.

Okazją do powstania większości tekstów była konferencja naukowa zorganizowana w Krakowie w związku z jubileuszem 800-lecia przybycia dominikanów do Polski oraz założenia ich krakowskiego klasztoru.

W tym duchu, świętując osiemsetlecie Polskiej Prowincji Dominikanów, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne w Krakowie, jedna z najstarszych istnie­jących instytucji naukowych w Polsce, poprosiło braci wykładowców oraz braci związanych z krakowskim studium o prezentację prowadzonych przez nich badań, wokół łączącej je tematyki słowa. Część z tych referatów została zaprezentowana w czasie jubileuszowej konferencji w uroczystość Świętego Tomasza z Akwinu, 7 marca 2022. W niniejszym tomie, przedłużając święto­wanie jubileuszu, proponujemy wybór dziesięciu artykułów. Na pierwszy rzut oka trudno znaleźć wśród nich punkty wspólne. Reprezentują nie tylko różne dyscypliny (historia, teologia, filozofia, nauki społeczne), ale też zdywersyfiko­wane podejścia w ramach każdej z nich. Autorzy w odmienny sposób podeszli do proponowanego tematu, czyniąc z niego główny przedmiot rozdziału lub bardzo luźno doń nawiązując. Jesteśmy jednak przekonani o wartości takiego interdyscyplinarnego zestawienia.

– napisali autorzy Wstępu Dominik Jarczewski OP i Piotr Frey OP.

I dodali:

Mamy nadzieję, że efektem końcowym będzie nie kakofonia niepowiązanych ze sobą wątków, do której przyzwyczaiła nas przestrzeń cyfrowa, ale wielowątkowa symfonia, w któ­rej spojrzenia z różnych stron uzupełniają się i wzajemnie wzbogacają. Takie było przynajmniej doświadczenie marcowej konferencji. Liczymy, że znajdzie ono swoje odbicie w niniejszym zbiorze.


Autorzy rozpraw:

Tomasz Gałuszka OP: Dlaczego na Uniwersytecie Krakowskim w 1364 roku nie było wydziału teologicznego? Wokół hipotezy dominikańskiej; Tomasz Kalisz OP: Gerarda de Fracheto OP Vitae Fratrum jako trzynastowieczna odpowiedź na kryzys toż­samości dominikańskiej; Dominik Jurczak OP: Liturgiczna fatamorgana. Kilka uwag o „mszale dominikańskim” po Soborze Watykań­skim II; Błażej Matusiak OP: Mistyczne pokrewieństwo. Hildegarda i Jan Apostoł; Krzysztof Ośko OP: Co właściwie chcemy powiedzieć, mówiąc: „Bóg istnieje”? Na marginesie tomistycz­nych analiz Petera T. Geacha; Dominik Jarczewski OP: Gadanie bredni. Odpowiedzialność, komunikacja i możliwość wspólnoty; Piotr Janas OP: Etyczne przywództwo jako wymiar głoszenia słowa, czyli o kaznodziei, który jest lide­rem służebnym; Michał Mrozek OP: Nemesis (słuszne oburzenie): cnota czy wada? Napięcie między naturą i łaską w doktry­nie Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu; Artur Hącia OP: „Słyszenie głosów” – doświadczenie duchowe czy zaburzenie psychiczne?; Marek Nowak OP: Pośmiertne zwycięstwo Słowackiego, czyli Miciński, Lucyfer, kobiety i ksiądz.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze