Stinissen OCD – „Młode wino”

Stinissen OCD – „Młode wino”

Gdy nieustannie koncentrujemy się na tym, co powinniśmy zrobić, a zapominamy o tym, co otrzymaliśmy, wywracamy wszystko do góry nogami. Zapominamy, że życie chrześcijańskie nie jest pracą do wykonania, lecz przede wszystkim darem do przyjęcia.

Otrzymaliśmy nowe życie, aby je przeżyć; młode wino, aby je wypić. To jest naszym podstawowym i w zasadzie jedynym celem. Ufajmy bardziej Duchowi Świętemu niż własnym możliwościom.

W Młodym winie Stinissen OCD przeprowadza czytelnika przez dziewięć rozdziałów: Miłość, Radość, Pokój wewnętrzny, Cierpliwość, Życzliwość, Dobroć, Wierność, Pokora i łagodność, Opanowanie. W ten sposób pomaga znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące sposobu myślenia, odczuwania i postępowania; m.in.:

  • Czy istnieje możliwość, żeby człowiek już tutaj, na ziemi, mógł żyć jak w niebie?
  • A jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, to jak takie życie wygląda?
  • Czy mam w sobie nadzieję na życie wieczne?
  • Jak silna jest moja wiara?
  • Czy świadomie kroczę za Jezusem, będąc uważnym na działanie Ducha Świętego?

Jak pisze autor:

Nigdy nie będziesz zawiedziony, jeśli zawierzysz się Duchowi. On poprowadzi cię w świat wolności. Teresa z Ávili bardzo lubiła ten werset psalmu: „rozszerzyłeś me serce” (dilatasti cor meum) (Ps 119,32), uznając, że dokładnie wyraża on to, co czuła, gdy nawiedził ją Bóg. Liturgia przypisuje jej to, co Pismo Święte mówi o Salomonie: „Bóg dał jej mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony [latitudinem cordis] jak piasek na brzegu morza” (1 Krl 5,9 Wulgata). Duch rozszerza cię i czyni prawdziwie nowym (por. Ap 21,5).

Dzięki tej książce, która w całej pełni czerpie z chrześcijańskiej mistyki, spotykamy się z wyzwaniem dającym wolność. Korzystajmy z tego daru!

O autorze

Wilfrid Stinissen OCD – (1927-2013) karmelita bosy, doktor filozofii, duchowy przewodnik wielu osób, który całe swoje życie podporządkował modlitwie. Wydawnictwo W drodze od lat publikuje jego książki, które spotykają się z ogromnym i niesłabnącym zainteresowaniem polskich czytelników. 

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze